Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Burmistrz Mieroszowa informuje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mieroszowa informuje

Informacja
Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 01 września 2022 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1 – I piętro, obok pokoju nr 15 oraz
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem:
http://bip.mieroszow.pl wykazy nieruchomości nr 117, 118 oraz 119 z dnia 01 września 2022 r.
dotyczący nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości