Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Burmistrz Mieroszowa informuje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mieroszowa informuje

Informacja
Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 01 września 2022 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1 – I piętro, obok pokoju nr 15 oraz
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem:
http://bip.mieroszow.pl wykazy nieruchomości nr 117, 118 oraz 119 z dnia 01 września 2022 r.
dotyczący nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.