Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu wykazu dot. części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu wykazu dot. części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./

informuje

o wywieszeniu w dniach od 26.10.2022 r. do 15.11.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu dot. części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy nieruchomości, której Gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie – jest posiadaczem samoistnym z przeznaczeniem na cele rolnicze części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1254/14 o powierzchni całkowitej 40,5390 ha, natomiast dzierżawa dotyczyć będzie części działki o pow. 20,90 ha  położonej w miejscowości Zawichost „KOGUTKI”.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie