Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000

OGŁOSZENIE

dzierżawa

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy części następujących nieruchomości:

L.p.Nr działkiPowierzchnia [ha]ObrębNumer księgi wieczystejSkład nieruchomościOkres trwania dzierżawyWysokość rocznego czynszu dzierżawnego
1.904/31.33KobylnicaSL1S/00046996/1dr3 lata2999 zł + 23% Vat
2.844/40.0979SL1S/00098495/8RIIIb Tp
3.846/120.0831SL1S/00005312/4RIIIb Tp
4.848/180.1034SL1S/00093260/7RIIIb Tp
5.847/90.1145SL1S/00069351/5RIIIb Tp
6.26/20.88
Widzino
SL1S/00047369/4dr
7.480.31
8.62/10.73
9.1170.02
10.1420.36
Bolesławice
SL1S/00061163/4
11.154/20.64
12.1550.24

Działki obciążone są umową dzierżawy do 24.01.2023 r.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. nr 5 w godz. od 8 do 15, tel. 59 858 62 00 w.232

Wywieszono dnia ….01.2023 roku

Zdjęto dnia …………………… 2023 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.