Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Opole Lubelskie, 27 października 2022 r.

GKK.6845.1.2022

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

               Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm), Starosta Opolski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania  w dzierżawę, na ogródki działkowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat (od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.), w trybie bezprzetargowym.

               Wykaz niniejszy wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 27 października 2022 r. do dnia 17 listopada 2022 r.

               Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4, parter, pokój nr 8, tel. (81) 827 61 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie