Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Lubkowo, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Lubkowo, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

 z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie  wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Lubkowo, gm. Krokowa.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Uchwały Nr XLVI/454/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubkowo na rzecz osoby fizycznej Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się do zbycia                   

LpObręb położenia nieruchomo- ściOznaczenie nieruchomo- ści nr działkiPow. działki w haKsięga wieczysta – Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie  Wartość w zł.  netto.Sposób zagospodarowania nieruchomości  
1.2.3.4.5.6.7.
1/.Lubkowonr  63/240.0211 haGD2W/00016609/819 000,00dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach)   i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038, od dnia 29.09.2022 r.    do  20.10.2022 r.

UWAGA: Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tj. do dnia 10.11.2022 r.).                  

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  206,  tel. 58/675 41 15  lub e-mail: krokowa@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.