Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie lokalu użytkowego o pow. 10,70 m2

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie lokalu użytkowego o pow. 10,70 m2

Bielawy, dnia 25.04.2023r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Bielawy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w dniu 25 kwietnia 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie lokalu użytkowego o pow. 10,70 m2 znajdującego się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Bielawy w  Bielawach przy ul. Podrzecznej 2 na działce 812/3, Kw nr LD1O/00024849/3 oraz działce nr 813/2 Kw nr LD1O/00019275/0 obręb Bielawy o łącznej powierzchni 0,14 ha.

W/w wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielawy.

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE