Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino,

gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości:

  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  cz. działki nr 45/10  
OBRĘBJeldzino, gm. Krokowa
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016600/5 Sąd Rejonowy IV Wydział ksiąg Wieczystych w Wejherowie
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0.0330 ha (tj. 330 m2)
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI  powiększenie nieruchomości/podwórko
OPIS NIERUCHOMOŚCIcz. dz. 45/10 – 0.0330 ha  – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów:  dz. 45/10 posiada użytek dr.                                                
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  dla nieruchomości oznaczonej nr działki 45/10 ob. Jeldzino, gm. Krokowa – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
CZYNSZ dzierżawnyw  2022 roku  – 0,65 złotych rocznie za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT.
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
DODATKOWE INFORMACJEnieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie.  
TERMIN TRWANIA UMOWYna okres do 3 lat, do dnia 30.09.2025r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyStosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki       w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku  (pod nr 2038), od  dnia 10.11.2022 r. do  dnia 01.12.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.