Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stary Dzików zawiadamia, że w dniu 22.12.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 wywieszono wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy położonych we wsi:

Stary Dzików – 1460/1 o pow. 1,13 ha

Stary Dzików – 2248/3 o pow. 0,8944 ha

Stary Dzików – 2335 o pow. 0,2015 ha

Ułazów – 804 o pow. 0,8254 ha

Ułazów – 757/12 o pow. 1,45 ha

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 22 grudnia 2022 r

Wójt Gminy

Tomasz Jabłoński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.