Wyszukiwarka:

WÓJT GMINY USTKA

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wodnica

SL1S/00003710/0

148/4

642

47.000,00

Zaleskie

SL1S/00041700/5

341

1112

28.000,00

Rowy

SL1S/00043658/9

763/2

915

200.000,00

1. Wodnica dz. Nr 148/4 oraz Zaleskie dz. Nr 341 – Zgodnie z aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXVIII.338.2013 z dnia 24 maja 2013 roku.

2. Rowy dz. Nr 763/2 – ww. działka objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXVI.437.2014 roku z dnia 28 lutego 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku poz. 1205 z dnia 20.03.2014 roku), który jest dostępny na stronie: www.portal.gison.pl/ustka/.

Wykaz będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24/parter/ w okresie od 3 grudnia 2018 roku do 24 grudnia 2018 roku.

  1. Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 14 stycznia 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ustka

GPS:

54.580767312515, 16.862061500163

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Ustka

ID Ogłoszenia:

10038