Wyszukiwarka:

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bochni, a także na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Bochni.  Wykaz dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem działki 6143/3 o pow. 0.0741 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą Nr TR 1O/00092756/7, położonej  w obr. 6 Gminy Miasta Bochnia.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bochnia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

17 Grudzień, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Bochni

ID Ogłoszenia:

10174