Wyszukiwarka:

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bochni, a także na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.  Wykaz dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem działki 142/1 o pow. 0.0052 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą Nr TR 1O/00094062/9, położonej  w obr. Gorzków Gm. Bochnia.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bochnia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Grudzień, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Bochni

ID Ogłoszenia:

10191