Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części gruntów
titleName

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części gruntów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/19

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 07 stycznia 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ostrów Lubelski

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 07 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

L. p. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Pow. dzierżawionej nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat  z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja        o przeznaczeniu w dzierżawę
1 LU1A/00052825/8

Część działki nr: 985

 

Obręb: 0001 Ostrów Lubelski – miasto.

Pow. działki: 12,1011 ha

 

Jednostka rej.: G.77

Ark. mapy: 6,7

0,2604 Nieruchomość niezabudowana.

Klasa bonitacyjna:

PsIV- 1272 m2

PsV-1332 m2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Lubelski część  przeznaczonej do dzierżawy działki usytuowana jest w terenach użytków zielonych, lasów i terenów przeznaczonych do zalesienia

o symbolu B 85 RZ, ZLZ.

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolnicze.

3 lata od podpisania umowy dzierżawy

0,80 dt żyta

rocznie

W dwóch ratach:

I rata do 31 marca

II rata do 30 września

każdego roku obowiązywania umowy.

 

Waloryzacja raz w roku

w oparciu o cenę 1 dt żyta przyjęta do ustalenia podatku rolnego danego roku.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 07 stycznia 2019 r. do dnia 29 stycznia 2019 r.)

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 3),  tel. 81 85 20 003 wew. 26.

 

 

 

Ostrów Lubelski, 07 stycznia 2019 r.

.

 

 

Ostrów Lubelski, 07 stycznia 2019 r.

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

10260