Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych   do dzierżawy
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych   do dzierżawy

Wójt  Gminy Krzeszyce

 

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami            (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach  ul. Skwierzyńska 16  został wywieszony na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych   do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia Nr 26/2019/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 25 lutego 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  1. Kołczyn – miejsce na wspinalni strażackiej usytuowanej na działce 450/1dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi księgę Wieczystą GW1U/00022485/0.

Miejsce na wspinalni strażackiej jest przeznaczone do montażu anten .

Opłata z tytułu dzierżawy  wynosi 133,51 zł w stosunku miesięcznym +23%VAT.

Okres dzierżawy do 3 lata.

Czynsz dzierżawny może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

  1. Krzeszyce – nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki 401/3 o pow. 498m 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022484/3. Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania terenu, obecny sposób użytkowania rolniczy i na cele rolne (ogród przydomowy) zostaje przeznaczona do dzierżawy.

Ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 34,86zł w stosunku rocznym.

Okres dzierżawy do 3 lat.

Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

  1. Krzeszyce – nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki 824 o pow. 390m 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania terenu,  obecny sposób użytkowania rolniczy i na cele rolne (ogród działkowy) zostaje przeznaczona do dzierżawy.

Ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 27,30zł w stosunku rocznym.

Okres dzierżawy do 3 lat.

 Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

  1. Krzeszyce – nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki 824 o pow. 390m 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania terenu,  obecny sposób użytkowania rolniczy i na cele rolne (ogród przydomowy) zostaje przeznaczona do dzierżawy.

Ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 27,30zł w stosunku rocznym.

Okres dzierżawy do 3 lat.

Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

  1. Krzeszyce – nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki 824 o pow. 390m 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania terenu,  obecny sposób użytkowania rolniczy i na cele rolne (ogród przydomowy) zostaje przeznaczona do dzierżawy.

Ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 27,30zł w stosunku rocznym.

Okres dzierżawy do 3 lat.

Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

  1. Krzeszyce – nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki 824 o pow. 390m 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania terenu, obecny sposób użytkowania rolniczy i na cele rolne (ogród działkowy) zostaje przeznaczona do dzierżawy.

Ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 27,30zł w stosunku rocznym.

Okres dzierżawy do 3 lat.

Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

 

Niniejszy załącznik , stosownie do art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 18.03.2019 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww.29

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Luty, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

10648