Wyszukiwarka:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

CZERWIONKA-LESZCZYNY

działając na podstawie art. 35 ust. 1

ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny ul. Parkowa 9 w okresie od 13.03.2019 r. do 03.04.2019 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny położonej w obrębie Leszczyny w rejonie ulicy Księdza Pojdy, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy, z przeznaczeniem na usytuowanie tablicy reklamowej .

Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Czerwionka-Leszczyny

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ID Ogłoszenia:

10800