Wyszukiwarka:

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bochni, a także na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Bochni.  Wykaz dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem działki 6132/6 o pow. 0.0072 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą Nr TR 1O/00016375/6, położonej  w obr. 6 Gminy Miasta Bochnia.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bochnia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Kwiecień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Bochni

ID Ogłoszenia:

10997