Wyszukiwarka:

 

WÓJT  GMINY ZBLEWO

informuje, że na  podstawie Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr XLVI/341/18,  z dnia 15.02.2018 r.    do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego zostały wykazane następujące nieruchomości położone w Zblewie, składające się z działek ewidencyjnych:

 

Lp. Opis

Nieruchomości

Nr działki      

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie Powierzchnia

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości

w złotych

1. 114/1 GD1A/00030301/6 Zblewo 3,4420 ha

 

750000,00

 

2. 114/2 GD1A/00030301/6 Zblewo 0,3186 ha 69000,00

 

3. 114/4 GD1A/00030301/6 Zblewo 0,6620 ha 143000,00

 

4. 114/5 GD1A/00030301/6 Zblewo 1,7503 ha 377000,00

 

5. 115/6 GD1A/00015850/5 Zblewo 1,2599 ha 275000,00

 

6. 115/7 GD1A/00015850/5 Zblewo 1,4261 ha 310000,00

 

7. 115/10 GD1A/00020280/9 Zblewo 1,2574 ha 271000,00

 

8. 115/12 GD1A/00020280/9 Zblewo 0,9492 ha 205000,00

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Nieruchomości położone są przy drodze krajowej nr 22.

Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwała Rady Gminy nr XLIV/391/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ogłoszona w dzienniku województwa pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 4510.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, magazynów, składów, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacyjne. Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu tych  nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 07 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy Zblewo.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 0 58 5884381.

Zblewo, dnia 2019-04-23

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

11185