Wyszukiwarka:

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

 

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm./

 

informuje

 

o wywieszeniu w dniach od 29.04.2019 r. do 20.05.2019 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu dot. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Wykaz dotyczy nieruchomości, której Gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie jest właścicielem – z przeznaczeniem na cele rolnicze:

  • nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 724 o powierzchni 0,8700 ha poł. w Podszynie.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

ZAWICHOST

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

ID Ogłoszenia:

11216