Wyszukiwarka:

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczył do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Wiktora Kargera, stanowiącą działkę nr 6/1 i 7/1 obr. 48 o łącznej pow. 0,4006 ha zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00058104/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Hilarego Filasiewicza, stanowiącą działkę nr 66/3 i 60/13 obr. 30 o łącznej pow. 0,0248 ha zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00079711/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od 8 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Maj, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

11252