Wyszukiwarka:

                                              

           

            BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY

      działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny –  ul. Parkowa 9 – w okresie od 27.05.2019 r. do 17.06.2019 r. wywieszono  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, z przeznaczeniem na plac składowy nawozu naturalnego.

Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

CZERWIONKA- LESZCZYNY 

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ID Ogłoszenia:

11514