Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DWÓCH TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DWÓCH TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

 WYCIĄG

Z  OGŁOSZENIA  O  DWÓCH  TRZECICH PRZETARGACH  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY UL. MARII GROCHOWSKIEJ

 I. Oznaczenie nieruchomości:

 1. Działka gruntu Nr 8292 o powierzchni 501 m2 i 1/10 część działki gruntu
  Nr 8287 o powierzchni 973 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną
  Warunki przetargu:
 • cena wywoławcza: 101.800,00 zł,
 • wadium: 11.000,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 9 lipca 2019 r.),
 1. Działka gruntu Nr 8293 o powierzchni 502 m2 i 1/10 część działki gruntu
  Nr 8287 o powierzchni 973 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną
  Warunki przetargu:
 • cena wywoławcza: 102.000,00 zł,
 • wadium: 11.000,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 9 lipca 2019 r.),

 

Opisane wyżej nieruchomości zgodnie z księga wieczystą Nr  SI1M/00039778/1 stanowią własność Miasta Mińsk Mazowiecki oraz księgą wieczystą
Nr SI1M/00120385/4 współwłasność Miasta Mińsk Mazowiecki i osób fizycznych (dot. drogi wewnętrznej).

II. Termin i miejsce przetargów:

15 lipca 2019 roku kolejno według porządku ustalonego w ogłoszeniu, początek o godz. 10oo  w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 (sala nr 6).

III. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

Ogłoszenie o dwóch trzecich przetargach wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Szczegółowe informacje dotyczące dwóch przetargów uzyskać można:
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595351 – codziennie w godzinach urzędowania do 9 lipca 2019 r. włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Grochowskiej, Mińsk Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urzad Miasta Mińsk Mazowiecki

ID Ogłoszenia:

11679