Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 49/2019

Wójta Gminy Rymań z dnia 26 września 2019 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia

Nieruchomości  w ha

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowani

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy nieruchomości

Termin wnoszenia opłat Sposób zagospodarowania nieruchomości
1. Działka nr 178/4 obręb Dębica, KW KO1L/00033560/8 0,58 ha

w tym:

R IV b – 0,50 ha

B-RIVb-0,08 ha

Działka rolna niezabudowana, położona w strefie zabudowy miejscowości Dębica     w sąsiedztwie ujęcia wody   i nieczynnej hydroforni. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy, studium uwarunkowań           i kierunków zagospodarowania wyznacza dla działki funkcję – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi. Działka odłogowana.

 

77,73 zł zwolniony z VAT rocznie (minimalna stawka czynszu dzierżawnego) Za I półrocze do 31 marca każdego roku, za II półrocze do 30 września każdego roku. Umowa na czas określony –5 lat

 

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni (t. j. od dnia 26 września do 16 października 2019 r.), zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań (w pokoju nr 10) lub telefonicznie pod nr 94 35 34 801.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Rymań

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

12782