Wyszukiwarka:

Nidzica, 21 maja 2020 r.

GMKR.6845.109.2020

Burmistrz Nidzicy

informuje, że w dniu 21 maja 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 1. m. Nidzica, ul. Działdowska, obręb nr 2, działka nr 203/17 o pow. 22 402 m2 – pow. dzierżawy 567 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 2. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 33/7 o pow. 18 490 m2 – pow. dzierżawy 207 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 3. m. Nidzica, ul. Mickiewicza, obręb nr 4, działka nr 74/3 o pow. 5 540 m2 – pow. dzierżawy 98 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);

 4. m. Nidzica, ul. Mickiewicza, obręb nr 4, działka nr 74/3 o pow. 5 540 m2 – pow. dzierżawy 110 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 5. m. Nidzica, ul. 1 Maja, obręb nr 4, działka nr 107/27 o pow. 42 191 m2 – pow. dzierżawy 68 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 6. m. Nidzica, ul. Kraszewskiego, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6 185 m2 – pow. dzierżawy 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 7. m. Nidzica, ul. Kraszewskiego, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6 185 m2 – pow. dzierżawy 490 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 8. m. Nidzica, ul. Warszawska, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 9. m. Nidzica, ul. Warszawska, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 10. m. Nidzica, ul. Warszawska, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy 750 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 11. m. Nidzica, ul. Warszawska, obręb nr 5, działka nr 158/22 o pow. 67 482 m2 – pow. dzierżawy 349 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Maj, 2020

Typ:

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

15231