Wyszukiwarka:

Nidzica, 04 września 2020 r.

GMKR.6850.21.2020

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 04 września 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania:

– m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 23 o pow. 210 m2 – pow. użyczenia: 10 m2 i gm. Nidzica, obręb nr 7 Jabłonka, działka nr 275/6 o pow. 13 082 m2 – pow. użyczenia: 10 m2 – użytkowanie tablic informacyjnych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

16859