Wyszukiwarka:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczynyul. Parkowa 9 w okresie od 08.09.2020 r. do 29.09.2020 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny przy ul. Księdza Pojdy, przeznaczonej do oddania w najem, na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.

Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

CZERWIONKA- LESZCZYNY

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Wrzesień, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ID Ogłoszenia:

16879