Wyszukiwarka:

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 65 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  został wywieszony Wykaz Nr G.6840.8.8.2020 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Tetmajera przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 101/25.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 10 września 2020 r. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2020 roku do dnia 1 października 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miasteczko Śląskie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ID Ogłoszenia:

16903