Wyszukiwarka:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

podaje się

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 78/1 o pow. 0,0369 ha (Bi – inne tereny zabudowane), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 251 (obręb 2), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Polskich Saperów 4, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056847/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl: od 10 do 30 września 2020 r.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Inowrocław

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Inowrocław

ID Ogłoszenia:

16924