Wyszukiwarka:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczynyul. Parkowa 9 w okresie od 11.09.2020 r. do 02.10.2020 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonych w Czerwionce-Leszczynach, o. Dębieńsko, przeznaczonych do zbycia na rzecz innych współwłaścicieli.

Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Czerwionka Leszczyny

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ID Ogłoszenia:

16936