Wyszukiwarka:

Nidzica, 14 września 2020 r.

GMKR.6840.29.2019

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 14 września 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie 3 m. Nidzica, KW OL1N/00014948/0, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonych jako działki numer:

1) 524/20 o pow. 0,0463 ha;

2) 524/21 o pow. 0,0445 ha;

3) 524/22 o pow. 0,0436 ha;

4) 524/23 o pow. 0,0401 ha;

5) 524/26 o pow. 0,0389 ha;

6) 524/27 o pow. 0,0405 ha;

7) 524/28 o pow. 0,0422 ha;

8) 524/29 o pow. 0,0419 ha.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

16954