Wyszukiwarka:

Stawiguda, dnia 23 października 2020 r.

GN.6845.43.2020.BT

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl, od dnia 26 października 2020 r. opublikowany został Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda stanowiącą własność Gminy Stawiguda.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 ( pokój nr 3), w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 89 5195689, 89 5126920.

Wójt Gminy Stawiguda

(-) Michał Kontraktowicz

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Stawiguda

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Stawiguda

ID Ogłoszenia:

17521