Wyszukiwarka:

WÓJT GMINY ZBLEWO

informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/191/2020 z dnia 16.09.2020 r, do sprzedaży na rzecz najemców zostały wykazane następujące lokale mieszkalne.

Lp. Opis lokalu Księga

wieczysta

Położenie Nr działki Powierzchnia Cena lokalu

w zł

1. Lokal nr 3

p.u.61,01 m2

Pom.gosp.

p.u. 18,50 m2

pom.garaż. 17,10 m2

Udział 22/100

GD1A/00052843/7 Obręb

Semlin

119/3 0,1655

ha

42402,00

Na w/w nieruchomości Gmina Zblewo nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień 31.12.2003 r. działka nr 119/3 w obrębie Semlin przeznaczona była pod budynek użytkowo- mieszkalny.

Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 12.12.2020 r. r. w Urzędzie Gminy Zblewo.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 5884381.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

17598