Wyszukiwarka:

WÓJT GMINY ZBLEWO

informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/192/2020 z dnia 16.09.2020 r, do sprzedaży na rzecz najemców zostały wykazane następujące lokale mieszkalne.

Lp. Opis lokalu Księga

wieczysta

Położenie Nr działki Powierzchnia Cena lokalu

w zł

1. Lokal nr 2

p.u.98,57 m2

Pom.gospodarcze w piwnicy- 3,85 m2, pomieszczenie wc w segmencie wc -0,60 m2 pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym – 9,00 m2

Udział 3287/10000

GD1A/00027887/3 Obręb

Karolewo

166/2 0,4771

ha

60916,00
2. Lokal nr 5

p.u.31,27 m2

pom.gospodarcze w piwnicy budynku- 6,83 m2, pomieszczenie wc w segmencie wc -0,60 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym -9,00m2

Udział 1401/10000

GD1A/00027887/3 Obręb

Karolewo

166/2 0,4771

ha

20138,00

Na w/w nieruchomości Gmina Zblewo nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień 31.12.2003 r. działka nr 166/2 w obrębie Karolewo przeznaczona była pod budynek mieszkalny wielorodzinny.

Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 12.12.2020 r. r. w Urzędzie Gminy Zblewo.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 5884381.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

17599