Wyszukiwarka:

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 65 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl, zostały wywieszone następujące wykazy:

  1. Wykaz Nr G.7125.15.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 10.
  2. Wykaz Nr G.6840.9.10.2020  nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 81.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 5 listopada 2020 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 5 listopada 2020 roku do dnia 26 listopada 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miasteczko Śląskie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ID Ogłoszenia:

17669