Wyszukiwarka:

Nidzica, 05 listopada 2020 r.

GMKR.6845.284.2020

Burmistrz Nidzicy

informuje, że w dniu 05 listopada 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, ul. Wilcza, obręb nr 3, działka nr 237 o pow. 405 m2 – pow. dzierżawy: 105 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);

  2. m. Nidzica, ul. Wilcza, obręb nr 3, działka nr 237 o pow. 405 m2 – pow. dzierżawy: 195 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);

  3. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 469/21 o pow. 5 955 m2 – pow. dzierżawy: 436 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);

  4. m. Nidzica, ul. Kajki, obręb nr 4, działka nr 56/1 o pow. 271 m2, m. Nidzica, ul. Kajki, obręb nr 4, działka nr 58/1 o pow. 451 m2 – pow. dzierżawy: 372 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

  5. m. Nidzica, ul. Górna, obręb nr 4, działka nr 188/3 o pow. 69 m2 – pow. dzierżawy: 69 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

  6. m. Nidzica, ul. Górna, obręb nr 4, działka nr 188/7 o pow. 92 m2 – pow. dzierżawy: 92 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

  7. m. Nidzica, ul. Górna, obręb nr 4, działka nr 188/10 o pow. 115 m2 – pow. dzierżawy: 115 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

  8. m. Nidzica, ul. Warszawska, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 600 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

  9. m. Nidzica, ul. Kraszewskiego, obręb nr 5, działka nr działka nr 173/14 o pow. 51 034 m2 – pow. dzierżawy: 605 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Listopad, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

17671