Wyszukiwarka:

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 65 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.    Wykaz Nr G.7125.52.13.2019.2020 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Gierzyna 12.

2. Wykaz Nr G.7125.5.13.2020  nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 8.

3. Wykaz Nr G.7125.19.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 21.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 10 listopada 2020 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 10 listopada 2020 roku do dnia 1 grudnia 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miasteczko Śląskie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ID Ogłoszenia:

17709