Wyszukiwarka:

WÓJT GMINY ZBLEWO

Informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr XXIII/190/2020, z dnia 16 września 2020 roku do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego została wykazana nieruchomoś

położona w obrębie geodezyjnym Białachowo składająca się z działki ewidencyjnej:

Działka nr 27/2 o powierzchni 0,0793 ha dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00052105/2;

proponowana cena sprzedaży 15500,00 zł

Na w/w działkę Gmina Zblewo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie posiada decyzji o warunkach zabudowy. Działka w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako nieużytek i wody stojące.

Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 18 grudnia 2020r. w Urzędzie Gminy Zblewo.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu – Zblewo 0 58 5884381.

Zblewo, dnia 2020-07-16

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

17723