Wyszukiwarka:

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr SA.0053.3.97.2019 z dnia 15 października 2019 roku

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ) , podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona została do sprzedaży na rzecz najemcy następująca nieruchomość:

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz 65) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art..43 ust.1 pkt 10 i art..29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz.106 t.j.)

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

17736