Wyszukiwarka:

OGŁOSZENIE

o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 65 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz Zarządzenia nr 156/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości stanowiącej część działki nr 400/48 obręb Bystra Śląska zawiadamiam o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości stanowiącej część działki nr 400/48 o powierzchni użytkowej 45,6 m2, obręb Bystra Śląska, w dniach od 18.11.2020 r. do 08.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl — BIP — Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wilkowicach – pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew. 7.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilkowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Wilkowice

ID Ogłoszenia:

17811