Wyszukiwarka:

Nidzica, 20 listopada 2020 r.

GMKR.6840.13.2020

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 20 listopada 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, oznaczonych jako działki numer:

1) 9/3 o pow. 0,1066 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009484/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

2) 195/2 o pow. 0,0199 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009379/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

17835