Wyszukiwarka:

Nidzica, 29 grudnia 2020 r.

GMKR.6840.26.2017

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 29 grudnia 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, oznaczonych jako działki numer:

1) 450/1 o pow. 0,1700 ha, Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00021796/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

2) 450/2 o pow. 0,1700 ha, Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00021796/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

3) 1/5 o pow. 1,4183 ha, obręb 1 m. Nidzica, KW OL1N/00014734/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu przysługującego Warmińsko-Mazurskiej Strefie Ekonomicznej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

18199