Wyszukiwarka:

Syndyk Masy Upadłości CAFREX spółka z o.o w upadłości z siedzibą w Konradowej 11, 48-303 Nysa, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłej spółki.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione odrębne nieruchomości CAFREX spółka z o.o. w upadłości w Konradowej, położone w Konradowej 11. 48-303 Nysa tJ.

-nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami, budowlami oraz urządzeniami trwale związanymi z nieruchomościami

-prawo własności działek o numerach 218/41,218/42,218/43,218/46,218/47,218/49,218/50,218/53 a.m. 3, o łącznej pow. 11 483 m2

-prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o numerze 218/56 a.m. 3, o pow. 3 188 m2

-prawo własności budynków, budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością

(łączna pow. użytkowa budynków wynosi 5 778,10 m2)

Księgi wieczyste o numerach OP1N/00065135/2, OP1N/00057741/4, OP1N/00065136/9, OP1N/00065137/6, OP1N/00039128/9,

za cenę nie niższą, niż 4.414.900,00 zł netto

W/w nieruchomość jest objęta umowami dzierżawy z możliwością ich wypowiedzenia

-nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stajni dla koni z pomieszczeniami pomocniczymi oraz usługami hotelarskimi o pow. użytkowej 1 826,96 m2, będącymi

w niepełnym stanie surowym otwartym, położonej w Konradowej 11, 48-303 Nysa, wraz z prawem własności działki o numerze 196/8, a.m. 3, o pow. 2 272 m2 oraz prawem wieczystego użytkowania działki o numerze 218/55, a.m. 3, o pow. 3 601 m2.

Księgi wieczyste o numerach OP1N/00057331/7 i OP1N/00057741/4

za cenę nie niższą, niż 1.356.300,00 zł netto

-nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 11 128 m2, położonej w Konradowej 11, 48-303 Nysa, stanowiącej prawo własności działki gruntowej o numerze 196/7, arkusz mapy 3.

Księga wieczysta o numerze OP1N/00057331/7

za cenę nie niższą, niż 530.100,00 zł netto

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej każdej z nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. BIC/SWIFT Santander: WBK PPLPP, IBAN:PL o numerze 35 1090 2226 0000 0001 3596 7047 i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Pisemne oferty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie przetargu. Oferty należy przesyłać na adres: Biuro Syndyka, ul.Piłsidskiego 62, 48-303 Nysa, do dnia 22.01.2021.Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży, regulaminu, oględzin nieruchomości, opisu i oszacowania pod nr.tel.601688954.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nysa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Syndyk Masy Upadłości Cafrex spółka z o.o. w Konradowej 11

ID Ogłoszenia:

18245