Wyszukiwarka:

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a, na tablicy ogłoszeń wywieszony został
na okres 21 dni wykaz nieruchomości
:

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, składających się z działek ozn. nr geodez. 98/3, 460/2 i 70/19, obręb 04 miasta Kościerzyna oraz ozn. nr geodez. 280/10 obręb 11 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy miejskiej Kościerzyna, na których zlokalizowane są parkingi, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.146.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.09.2021 r.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Kościerzyna

ID Ogłoszenia:

21525