Wyszukiwarka:

Nidzica, 30 września 2021 r.

GMKR.6845.330.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 30 września 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, ul. Olsztyńska, obręb nr 1, działka nr 122/3 o pow. 5 802 m2, działka nr 123/3 o pow. 1 026 m2 – pow. dzierżawy 127 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);

  2. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 246/4 o pow. 562 m2 – pow. dzierżawy 562 m2 – teren zieleni;

  3. m. Nidzica, ul. Warszawska, obręb nr 5, działka nr 158/22 o pow. 67 482 m2 – pow. dzierżawy 440 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

  4. m. Nidzica, ul. Rataja, obręb nr 5, działka nr 213/8 o pow. 2 991 m2 – pow. dzierżawy 26 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy).

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21526