Wyszukiwarka:

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl, został wywieszony Wykaz  nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 22. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 1 października 2021 r. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 1 października 2021 roku do dnia 22 październikac 2021 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miasteczko Śląskie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ID Ogłoszenia:

21540