Wyszukiwarka:

Nidzica, 06 października 2021 r.

GMKR.6840.26.2017

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 06 października 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach, ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer:

  1. 449/1 o pow. 0,1515 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 250/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, KW OL1N/00026086/6;

  2. 449/2 o pow. 0,1507 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 249/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, KW OL1N/00026086/6;

  3. 449/4 o pow. 0,1525 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 251/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, KW OL1N/00026086/6;

  4. 449/5 o pow. 0,1516 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 250/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, KW OL1N/00026086/6.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21604