Wyszukiwarka:

Kościerzyna, dnia 20 listopada 2018 r.

GGN.6852.43.2018

Starosta Kościerski

na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z 113 ust. 6 i 7, art. 124 b ust.1 i art.124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j., Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.)

zawiadamia

że na wniosek Pana Macieja Białozierskiego, pełnomocnika Energa – Operator S. A. oddział w Gdańsku zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę nr 202 o pow. 5,76 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Góra, gmina Stara Kiszewa, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV .

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kościerzynie ul. 3 Maja 9C lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. 3 Maja 6, pok. 204,

STAROSTA KOŚCIERSKI

Alicja Żurawska

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna

GPS:

54.122263666306, 17.981306484301

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

ID Ogłoszenia:

9918