Wyszukiwarka:
Biuro Syndyka sprzeda wyposażenie zakładu fryzjerskiego
titleName

Biuro Syndyka sprzeda wyposażenie zakładu fryzjerskiego

Syndyk masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach zaprasza do udziału w konkursie ofert z obligatoryjną opcją aukcji, którego przedmiotem jest sprzedaż ruchomości w postaci używanego wyposażenia zakładu fryzjerskiego, szczegółowo opisanych w „Opinii” sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego w dniu 16 lutego 2017 r., wchodzących w skład masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach.

Cena wywoławcza: 4.372,50 zł (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) brutto. Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 19 listopada 2020 r., godz. 15:00, w  biurze Syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Marki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

17473