Wyszukiwarka:
Bogatynia

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.12.2018 do 27.12.2018

WYKAZ

na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, że została wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość:

l.p

położenie nieruchomości

oznaczenie geodezyjne

nr KW

powierzchnia działki

przeznaczenie nieruchomości

forma przekazania

powierzchnia dzierżawy w m²

miesięczna stawka łącznie z 23% VAT

forma zapłaty i termin opłat

dz. nr

AM

obr.

1.

Bogatynia

6/2

9

I

JG1Z/00015552/3

1886 m2

rekreacyjna

dzierżawa na okres do 5 lat

378

23,25

czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca

Składanie wniosków na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2018 r. poz.2204) upływa
w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

10050