Wyszukiwarka:
Bogatynia
titleName

Bogatynia

W Y K A Z
nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że wyznaczona została do dzierżawy na cele rekreacyjne następująca nieruchomość:

 

 

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Numer księgi wieczystej Pow. działki ogółem w m2 Pow. działki do dzierżawy w m2 Przeznaczenie nieruchomości Forma przekazania Miesięczna stawka łącznie z 23 % VAT Forma zapłaty
i termin opłat
Dz. AM Obr.
1 Bogatynia 16/3 1 0001
Bogatynia I
JG1Z/00019296/8 6934 300 rekreacyjna dzierżawa na okres do 3 lat 18,45 zł czynsz płatny
z góry do 10 dnia każdego miesiąca
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2204  z późn. zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

12762