Wyszukiwarka:
Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 8B/1
titleName

Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 8B/1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

położonych w mieście Helu

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź. zmianami)

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny

 

przy ul. Żeromskiego 8B/1

zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr  238/2, 239/6, 250/7, 241/4 i 242/4
KW GD2W/00025386/4

lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku wielorodzinnego, podpiwniczonego o powierzchni 44,47 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz piwnicy o powierzchni 3,99 m2 wraz z udziałem wynoszącym 48/1736 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu o łącznym obszarze 882 m2

 

cena nieruchomości lokalowej: 180.200,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź. zmianami)
winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia
27 czerwca 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 6777251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

 

 

Hel, dnia 14.05.2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Hel

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Hel

ID Ogłoszenia:

11323