Wyszukiwarka:
Burmistrz Chełmka, informuję
titleName

Burmistrz Chełmka, informuję

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204                      z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia                                  29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 753/5 i 753/6 o łącznej pow. 0.0125 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Krasińskiego.

 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 05 lipca 2019 roku do dnia 26 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11952